Contact us

Contact:  Diana Qian
Tel:  +86-411-39159014
Fax:  +86-411-39159014
M P:  +86-13644963250
P.C:  116100
E-mail:  ChinaFishMachine@163.com
Add:  HongTaCun,Jinzhou,Dalian,China